روش تقویت تفکر خلاق در محل کار
روش تقویت تفکر خلاق در محل کار دنیای ما با سرعتی بیش‌تر از همیشه در حال تغییر است و ما برای رسیدن به آن مدام فناوری‌های جدید را به کار می‌گیریم و صنایع را تغییر می‌دهیم. کارفرمایان به دنبال کارمندانی هستند که بتوانند مشکلات را حل کنند، تفکر خلاق داشته باشند و در هر وضعیتی رهبر باشند. این ۱۹ توصیه...