تفکر خلاق در محل کار
تفکر خلاق در محل کار گفت‌وگوهای بامعنی داشته‌باشید:بهترین راه برای به‌دست آوردن چشم‌اندازهای جدید صحبت کردن با آدم‌های دیگر است. شما میزان مشخصی تجربه دارید که نوع نگاه‌تان را به دنیا شکل داده‌است.همه‌ی آدم‌های اطراف‌تان مجموعه تجربیات مختلفی دارند که چشم‌اندازشان را شکل داده‌است. به واسطه‌ی معاشرت با این آدم‌ها می‌توانید از دیدگاه‌هایشان آگاه شوید. سعی کنید با کفش‌های آنها...
روش تقویت تفکر خلاق در محل کار
روش تقویت تفکر خلاق در محل کار دنیای ما با سرعتی بیش‌تر از همیشه در حال تغییر است و ما برای رسیدن به آن مدام فناوری‌های جدید را به کار می‌گیریم و صنایع را تغییر می‌دهیم. کارفرمایان به دنبال کارمندانی هستند که بتوانند مشکلات را حل کنند، تفکر خلاق داشته باشند و در هر وضعیتی رهبر باشند. این ۱۹ توصیه...