شرکت هرمی و شرکت بازاریابی شبکه ای
شرکت هرمی و شرکت بازاریابی شبکه ای ویژگی های شرکت های بازار یابی شبکه ای • فروش مستقیم به معنی بازاریابی محصولات و خدمات به مصرف کنندگان در منزل یا هر مکان دیگر به دور از مکان ثابت خرده فروشی است. این فعالیت به وسیله معرفی و توضیح محصولات توسط فروشندگان صورت می گیرد. • این شرکت ها فرصت کاری...