مثلث خود مشغولی چیست
مثلث خود مشغولی چيست؟
مثلث خود مشغولی چيست؟ خیلی از ما همیشه تو کارهامون با مشکلاتی مواجه میشیم . مثلا اقدام نمی کنیم که کاری را انجام بدیم.و یا اینکه خودمون را دست کم می گیریم. تماما اینها به خاطر این هست که ما خودمون را در چارچوبی به اسم مثلث خود مشغولی گیر انداختیم و از این مثلث بیرون نمیاییم. و همیشه و...