تبلیغات بدون هزینه باشناسایی توصیه کنندگان
تبلیغات بدون هزینه باشناسایی توصیه کنندگان براي تبليغات مي توان از راهکار هاي کم هزينه يا بدون هزينه استفاده کرد.يکي از اين تبليغات بدون هزينه شناسايي نوصيه کنندگان است. حدود دو سال قبل يکي از فراگيراني که در دوره بازاريابي حضور داشت، پيش من آمد و خودش را معرفي کرد و گفت در حوزه طراحي گرافيک کار مي کند.  ...