نماز
تأثيرات شگرف نماز بر بدن انسان امروزه علم ثابت كرده است كه نماز و امواج بدن انسان روی هم تأثيرات شگفتی دارند.به نقل از سايت I.S.I، «هارولد ‌بور» از دانشگاه ييل برای اولين‌بار با انجام يك آزمايش ساده، به وجود ميدان مغناطيسی در اطراف موجود زنده پی‌ برد.او با توجه به يك مولد الكتريكی كه در آهن‌ربا در داخل سيم‌پيچ...