روش فکر کردن افراد موفق
روش فکر کردن افراد موفق موفق‌ترين افراد دنيا يک خصوصيت مشترک دارند: طرز فکرشان با ديگران فرق دارد. چون ما هم باور داريم که تفکر هوشمندانه زندگي را تغيير مي‌دهد، در اينجا به 15 مورد از بهترين طرزفکرهاي افراد موفق اشاره مي‌کنيم. فکر کردن يک نظم است. اگر مي‌خواهيد در آن بهتر شويد، بايد روي آن کار کنيد. مي‌توانيد براي...