ایا برای ازدواجتان برنامه ریزی کردید
ایا برای ازدواجتان برنامه ریزی کردید روز عروسی شما یک روز فراموش نشدنی است که در سراسر زندگی خود آن را به یاد خواهید داشت. اما مراسم عروسی فقط یک روز است , ازدواج بقیه زندگی است. برنامه ریزی برای عروسی جالب و هیجان انگیز است ولی موضوعات دیگری هم وجود دارد که شما دو نفر باید قبل از عروسی...