بازاریابی هوشمند و خلاقانه
بازاریابی هوشمند و خلاقانه بازاریابی هوشمند:به مجموعه فعالیت هایی که جهت تبلیغ محصولات و خدمات با استفاده از ابزارهای هوشمند و دیجیتالی به صورت خلاقانه صورت می گیرد گفته می شود. این یک تعریف خیلی ساده از بازاریابی هوشمند و خلاق بود. در واقع بازاریابی هوشمند خیلی گسترده تر از دیگر روش های بازاریابی در کسب و کارهای سنتی است....