۵ قدم برای عشق ورزی به خود
۵ قدم برای عشق ورزی به خود هیچوقت از مردم نمیشنوید که بگویند “بله من فکر میکنم عالی هستم!” یا “من همه چیزهای خودم را دوست دارم همه چیزم واقعا عالیست”. مشکل اینجاست که به جای اینکه چیزی را که هستیم بپذیریم , مجبوریم انطور باشیم که دیگران دوست دارند. ما اجازه میدهیم صداهای منفی دور برمان باعث بدبختی ما...
چرا خلاقانه ترین ایده ها زیر دوش به سراغ ما می اید؟
چرا زیر دوش فکر های خلاق می کنیم در سال ۱۹۳۹ جیمز یونگ در یک اژانس تبلیغاتی کار میکرد, وقتی همکارش به دفترش امد و گفت “تو تعداد زیادی ایده تبلیغاتی ارائه میکنی انها به ذهنت می رسند؟” , جیمز ابتدا فکر کرد که او جوک میگوید ولی خیلی زود فهمید که اینطور نیست. مردی که جلوی او ایستاده بود...