تبلیغات لازم است
تبلیغات لازم است هر شخص حقيقي و حقوقي هدف خاصي براي تبليغ محصول خود دنبال مي کند. اين محصول مي تواند توليد کالا يا ارايه خدمات باشد . (? گرفتن سهم بازار ? )افزايش درآمد ? )تداوم فروش (? معرفي محصول جديد ? )اطلاع رساني و (فرهنگ سازي ) (? کسب اعتبار و شهرت ? )حضور در بازار و فراموش...