۱۹ موضوع جالب که در اولین قرار ملاقات
۱۹ موضوع جالب که در اولین قرار ملاقات اعتراف کنید که کمی دستپاچه هستید:این کار را در همان ابتدای دیدارتان انجام دهید. به احتمال زیاد طرف مقابل‌تان نیز اعتراف خواهد کرد که او هم کمی دستپاچه است. این کار به کم شدن اندکی از فشار کمک خواهد کرد و سبب می‌شود که هر دو بزنید زیر خنده! کجا بزرگ شدی...