سازگاری و انعطاف‌پذیری کارآفرینان
سازگاری و انعطاف‌پذیری کارآفرینان   پرشور و هیجان یا حتی سرسخت بودن در آنچه انجام می‌دهید، خیلی خوب است ولی عدم انعطاف‌پذیری در مورد مشتری یا نیازهای بازار، راهتان را به شکست منتهی می‌کند. به خاطر داشته باشید، یک خطرپذیری کارآفرینانه تنها شامل انجام کارهایی نیست که به آن‌ها باور دارید، بلکه این است که بتوانید یک کسب‌وکار موفق از...