چرا من انتخابش کردم ؟ چرا من این شدم ؟
چرا من انتخابش کردم ؟ چرا من این شدم ؟
چرا من انتخابش کردم ؟ چرا من این شدم ؟ انتخاب در لغت به معنيه تعیین، گزینش، گلچین، برگزیدن، گزیدن است. همه ما از زمانى كه خودمون رو شناختيم هميشه با انتخاب هاى متفاوتى در زندگى مواجه بوديم… گاهى انتخابهامون در حد يه موضوع كوچك و بعضي وقتها هم انتخاب هامون بر سر موضوعاتى كه تعيين كننده زندگيمون هستند… ولى...