اعتمادمشتریان خودراجلب کنید
اعتمادمشتریان خودراجلب کنید http://www.ideabaran.ir/wp-content/uploads/64.jpgافزايش اعتماد مشتريان بر عهده شما، شركت شما ، محصولات و فروشگاه شما است و موثرترين راه براي افزايش فروش به شمار مي رود. زمانيكه مشتريان به شما اعتماد مي كنند، شما مي توانيد قيمتبالاتري نسبت به رقباي خود به آنها پيشنهاد كنيد. محصولات ويژه اي به آنها پيشنهاد كنيد كه مدت زمان بيشتري براي تحويل نياز...