اخلاق فروشندگی
اخلاق فروشندگی چندي قبل خبري در رسانه ها آمده بود که گروهي ارزياب رفتاري به شهرهاي مختلف سفر و ميزان رعايت آداب را در ميان مردم آنها بررسي کرده اند. از جمله موازيني که مد نظر داشتند، نگه داشتن در پس از ورود براي نفر پشت سر، توجه به يک پرونده بر زمين افتاده و نحوه رفتار فروشندگان با مشتريان...
اخلاق فروشندگی
اخلاق فروشندگی اخلاق فروشندگان در ايران، عموما “صاحب کار مآبانه” است. يعني فروشنده، صاحب جنس و کالا است و شرايط را تعيين مي کند و مشتري بايد با شرايط او کنار بيايد. براي روشن شدن مطلب، اجازه دهيد موضوع را روشن تر به تصوير بکشم. در غرب، يک نفر ممکن است مدت طولاني به تماشاي اجناس داخل پنجره(ويترين) يک مغازه...