آزار و اذیت عاطفی
آزار و اذیت عاطفی و اقتصادی یا مالی آزار و اذیت عاطفی،مشکلی بزرگ‌تر از آنچه فکر می‌کنید همهٔ روابط سوءاستفاده‌گرایانه لزوما دربردارندهٔ خشونت فیزیکی نیستند. صرف اینکه مورد ضرب‌وشتم قرار نگرفته‌اید، به این معنا نیست که سوءاستفاده‌ای هم نشده است. خیلی از مردان و زنان دچار آزار عاطفی هستند، که اثر تخریبی کمتری هم نسبت به شکل جسمی آن ندارد....