لبخند و تشدید احساسات خوب
لبخند و تشدید احساسات خوب بنابراین چه اتفاقی می افتد اگر شما نمی توانید از نظر جسمی لبخند بزنید؟ آیا اثرات مثبت این رفتارها کاهش می یابد؟در سال ۲۰۱۰، دیویس و همکاران اثر تزریق بوتاکس و کنترل تزریق استریلین (که یک پرکننده لوازم آرایشی است که عضلات صورت را تحت تاثیر قرار نمی دهد) را در تجربه های عاطفی با...