تئوری رنگ‌ها
تئوری رنگ‌ها رنگ همانا نور است و نور همانا رنگ است.همان‌طور که می‌دانید قطره‌های ریز باران وقتی نور خورشید را از خود عبور می‌دهند مثل میلیون‌ها منشور شیشه‌ای عمل می‌کنند و در مجموع، آن نور الوان-شش رنگ-را به وجودمی‌آورند که اسمش رنگین کمان است.حدود دویست سال پیش، نیوتن پدیده رنگین کمان را در اتاق خانه‌اش ایجاد کرده‌ است. برای این...