توضیح بیشتر درباره تعریف ذهن آگاهی
توضیح بیشتر درباره تعریف ذهن آگاهی توجه آگاهانه در زمان حال همین الان که دارید این متن را مطالعه می کنید چند ثانیه توجه کنید که چه صداهایی در اطراف خود می شنوید. حالا به این توجه کنید که چه چیزهای قرمز رنگی در اطراف شما وجود دارد.شما در این تمرین توجه خود را به صورت آگاهانه به دو چیز...