نحوه ی پیدا کردن آواتار بازاریابی
نحوه ی پیدا کردن آواتار بازاریابی مرحله ۱: فهرستی از تمام مشتریان موجود خود را از پایگاه داده خود استخراج کنید. این لیست می تواند شامل مشتری های قبلی گذشته و همچنین مشتری های فعلی باشد، اما هر کسی که در لیست قرار می گیرد باید به آسانی قابل دسترسی باشد. مرحله ۲: از این فهرست، مشتریانی را که بیشتر...
آواتار بازاریابی
آواتار بازاریابی بازاریابی ارزان نیست، بنابراین قابل درک است که صاحبان کسب و کار به دنبال ارزش پول هستند. و غالبا این تلاش ها منتج به یک استراتژی می شود که مخاطبان زیادی را هدف قرار می دهد. اما این کار می تواند یک اشتباه باشد. در اینجا به لزوم داشتن آواتار بازاریابی و نقش آن در موفقیت استراتژی بازاریابی...