نشانه‌های رابطهٔ مبتنی بر آزارواذیت
نشانه‌های رابطهٔ مبتنی بر آزارواذیت رابطهٔ مبتنی بر آزار و اذیت نشانه‌های زیادی دارد، که ترس از شریک زندگی، بارزترین آن است. اگر احساس می‌کنید مدام باید مراقب باشید که چه می‌گویید و چه می‌کنید تا دعوایتان نشود، احتمالا رابطهٔ شما ناسالم و سوءاستفاده‌گرایانه است. همسری که شما را کوچک می‌کند، سعی می‌کند کنترل‌تان کند و باعث احساس تنفر از...