روانشناسان کودک

تئوری روانشناسان کودک

روانشناسان کودک روی دو تئوری اصلی کار می‌کنند:

  • رشد کودکان درونی است و تغییر در آنها ذاتی است( تغییر در طبیعت و سرشت آن ها)
  • رشد کودکان به محیط بیرونی آنها بستگی دارد( چگونگی تربیت و پرورش)

رشد کودکان توسط کارشناسان در شرایط مختلف مورد مطالعه قرار می‌گیرد. این شرایط عبارتند از:

شرایط اجتماعی: چگونگی ارتباط با پدر و مادر، خواهران و برادران، دوستان، معلم‌ها و افراد مهم دیگری که رشد کودک را تحت تاثیر قرار داده‌اند.
شرایط فرهنگی: چگونه عوامل فرهنگی مثل آداب و رسوم و سنت ها، ارزش‌های از پیش تعیین شده و دستورالعمل‌ها و قوانین زندگی رشد و پیشرفت کودک را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
شرایط اجتماعی و اقتصادی: چگونه موقعیت اجتماعی کودک، سطح اجتماعی، سبک زندگی و دسترس پذیری( یا فقدان) منابع مالی می‌تواند رشد کودک را تحت تاثیر قرار بدهد.

در این چالش شرکت کنید

شناخت و درک روانشناسی کودک می‌تواند چالشی جدی باشد. اگر بیشتر از یک فرزند دارید، روانشناسی کودک اول متفاوت با کودک وسط و به همین ترتیب کوچکترین فرزند شما خواهد بود.این باور که همه بچه‌ها یکسان هستند و بکاربردن یک الگوی واحد برای تربیت و پرورش کودکان کار اشتباهی است. اگرچه شناخت روانشناسی کودک کاری سخت و وقت گیر است اما این مهمترین کاری است که می‌توانید برای پرورش یک فرد بالغ سالم انجام دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × سه =

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...