زبان بدن

نوزده ترفند برای خواندن زبان بدن

  • همراهی کردن با خنده

اگر کسی با خنده شما را همراهی میکند از شما راضی است. هنگامی که شما طنزی میگویید یا خوشمزگی میکنید، خندیدن افراد نشان میدهد که از این حرکت شما راضی هستند و پذیرش مثبت طنز یک نقش محوری در توسعه انسان دارد.

  • وضعیت بدن معتبر و گسترده

وضعیت بدن معتبر و گسترده نشانه رهبری است. برخی از افراد وقتی احساس میکنند متصدی کاری هستند یا سعی میکنند متصدی باشند، با گام های بلند و دستان باز بحالت راست راه میروند و دستها به حالت نخل در کنار بدن قرار میگیرد.

  • لرزیدن ران

لرزیدن ران نشانه اضطراب است: پاهای شما بزرگترین قسمت بدن شما هستند. لرزیدن ران نشان دهنده اضطراب، خشم یا هردو میباشد و تا زمانی که حرکت نکند کسی متوجه ان نمیشود.

  • یک لبخند جزیی همراه با اشاره چشمی

یک لبخند جزیی همراه با اشاره چشمی علامت فتنه است: هنگامی که فردی قصد فریب یا تمسخر فرد دیگر را دارد با یک پوزخند و نگاه جزیی هدف خود را نشان میدهد. که تشخیص این خنده با خنده معمولی کاملا ساده است.

  • تکان نخوردن گوشه ابرو

تکان نخوردن گوشه ابرو به منزله ناراحتی نیست: هنگامی که کسی ایستاده و گوشه ابروی او تکان نمیخورد به منزله ناراحتی او نبوده و شخص وانمود میکند که ناراحت است.

  • هنگامی که یک طرف صورت فعال تر از طرف دیگر است

اگر هنگام ابراز احساسات دو طرف صورت متقارن نباشند نشانگر این است که فرد واقعا خوشحال یا ناراحت نبوده و وانمود میکند که اینگونه است. این تقارن در صورت کسی که از شوخی شما ناراحت است کاملا مشخص است.

منبع :sayarak.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × چهار =

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...