زبان بدن

نوزده ترفند برای خواندن زبان بدن

  • تماس چشمی

تماس های چشمی نشان دهنده علاقه مثبت یا منفی میباشند: هنگامی که شما به چشم های کسی نگاه میکنید، برانگیخته شدن حالت هایی را در بدن او احساس میکنید. برانگیخته شدن این حالات بطرف مقابل و شرایط بستگی دارد. نگاه کردن به چشم های یک غریبه ناخوشایند است و بعنوان تهدید تلقی میگردد و نگاه کردن به یک جنس مخالف ممکن است مثبت و یک دعوت تلقی گردد.

  • نحوه ایستادن

نحوه ایستادن نشانگر حس و قدرت فرد است: نحوه ایستادن افراد سرنخهای بزرگی از احساس و قدرت انها است. هنگامی که کسی ایستاده و سینه اش را به جلو میدهد در واقع احساس قدرت و مدیریت دارد. تحقیقات نشان داده اند حتی افراد نابینا هنگام برنده شدن در یک رقابت فیزیکی راست ایستاده، سینه جلو و بازوان خود را بشکل V درکنار خود نگه میدارد.

  • مجموعه ای از حرکات

گاهی مجموعه ای از حرکات بیان کننده احساس میباشند: گاهی اتفاق میافتد در یک تماس چشمی درحالی که فرد مقابل به شما نگاه میکند، با یک دست موهای خود را مرتب کرده و با انگشت های دست دیگر چانه اش را لمس میکند.

  • متقاطع کردن پاها

متقاطع کردن پاها نشانه ای از مقاومت و نپذیرفتن مذاکره است: خواندن زبان بدن مانند خواندن یک کتاب است. هنگامی که در یک مذاکره ای یک نفر پاهایش را به حالت متقاطع قرار میدهد مشخص میشود که امکان حل وفصل وجود ندارد. وقتی کسی پاهایش را به حالت متقاطع میگذارد نشان میدهد که از نظر روحی، عاطفی و حتی جسمی در شرایط خوبی نبوده و احتمال حل وفصل در مذاکره ضعیف است.

  • گرد کردن فک، سفت کردن گردن، کشیدن ابرو با دست

گرد کردن فک، سفت کردن گردن، کشیدن ابرو با دست نشانه استرس است. تمام این چیزها واکنش های حاشیه ای در ارتباط با سیستم حاشیه ایه مغز هستند. درنظر گرفتن احساسات و واکنش به تهدید و همچنین تضمین بقاء همه از مسئولیت های سنگین سیستم حاشیه ای هستند. وقتی از اتوبوس جا میمانید دندانها را به فک فشار داده و گردنمان را میمالیم. وقتی از ما خواسته میشود اخر هفته هم کار کنیم حدقه چشمهایمان کوچک میشود. افراد سالی میلیونها بار این حرکات را بکار میبرند.

  • لمس چندین باره دستها یا صورت

هنگامی که افراد چندین بار دست ها یا صورت خود را لمس میکنند انها عصبی هستند. “ناوارو” گفته کارمندان هنگام عصبانی شدن این حرکات را انجام میدهند بدون اینکه کلمه ای حرف بزنند. “ناوارو” اضافه کرده خنده دار است اغلب ما وقتی ناراحت هستیم با دست زدن به صورت و مالش پوست دست، خودمان را تسکین میدهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × 5 =

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...