مشخصات یک فروشنده حرفه ای

مشخصات یک فروشنده حرفه ای
ما به عنوان کساني که کارآفرين هستيم، بعنوان کساني که يک بنگاه اقتصادي را اداره مي کنيم، بايد بدانيم که بازاريابان و فروشندگان حرفهاي چه ويژگيها و چه مهارتهايي دارند. مهارتها و ويژگيهايي که يک فروشنده و بازارياب حرفهاي دارد چيست؟
بديهي است اگر ما هم بتوانيم به اين مهارتها و ويژگيها دست بيابيم، مي توانيم به عنوان يک فروشنده و بازارياب حرفهاي در کسبوکار خود موفق شويم. يکي از مهمترين ويژگيهاي فروشندگان و بازاريابان حرفهاي اين است که از انرژي بسيار بالايي برخوردارند و براي کارهاي طولاني، تحرک و پويايي بسيار زيادي دارند. آنها به کار خود عشق مي ورزند و هيچ وقت نا اميد نمي شوند و براي بهره گيري از فرصتهاي بازار، نهايتِ سعي و تلاش خود را بکار مي گيرند .
فروشندگان، بازاريابان و کارآفرينانِ حرفهاي، عزت نفس و اعتماد بنفس بالايي دارند. براي انجام هر کاري و براي مذاکره با هر فردي، اعتماد به نفس دارند و هيچ کاري براي آنان غير ممکن نيست. ازمذاکره با مدير عامل شرکتهاي بزرگ هيچ واهمه و ترسي به دل راه نمي دهند. با مشتريان خود، با اعتماد به نفس بالا، برخورد مي کنند و کالاي خود را براي آنها تشريح مي کنند .
چشمها و گوشهاي بازاريابان، فروشندگان و کارآفرينان حرفهاي براي شکار فرصتها حساس است. از هر فرصتي براي بازاريابي و فروش کالاها و خدمات خود استفاده مي کنند . در واقع، آنها فرصت شناسهاي بسيار خوبي هستند و سعي مي کنند در صورت پيدا شدن فرصت، سريعاً از آن استفاده کنند. فروشندگان حرفهاي، انسانهاي موفقيت جو و کمال طلبي هستند .
آنها دنبال بهترينها، دنبال ايده آلها و دنبال موفقيتهاي بزرگ هستند و هنگاميکه که به موفقيتي در فروش مي رسند، از شادي در پوست خود نميگنجند و سعي ميکنند اين شادي را به هر شکل بروز دهند. فروشندگان و بازاريابان حرفهاي، مهارت عجيبي در همدردي و همدلي با ديگران دارند. در واقع آنها با همدلي و همدردي با مشتري مي توانند اعتماد آنها را جلب کنند. مي توانند صداقت خود را به مخاطب نشان بدهند .
فروشندگان، بازاريابان و کارآفرينان حرفهاي، نقش يک مشاور را بازي کنند، در واقع مشاورِ مشتريان و مصرف کنندگانِ خود هستند. آنها سعي نمي کنند که کالا و خدمات بفروشند، بلکه سعي مي کنند به مشتري مشورت بدهند. اگر مشتري احساس کند که شما دلسوز او هستيد، به شما اعتماد ميکند و همين اعتماد است که پايه فروش و بازاريابي است .فروشندگان و بازاريابانِ حرفهاي، توانايي عجيبي در نفوذ در دل مشتريان دارند . در واقع با هر مشتري جوري برخورد ميکنند که به راحتي با او صميمي ميشوند و به راحتي در دل آن مشتري نفوذ پيدا ميکنند.
ميتوانند به راحتي ذهن آنها را بخوانند که به چه کالا و خدماتي نياز دارند. ميتوانند با انعطاف پذيريِ خود، از پسِ هر مشتري بر آيند . فروشندگان و بازاريابان حرفهاي، جسارت و ريسک پذيري عجيبي در کارهاي خود دارند و بيش از اندازه احتياط نمي کنند. دائماً در حال برنامه ريزي و انجام ريسکهاي متفاوت هستند. دائماً در حال تصميم گيريهاي بزرگ و کوچکند. از هيچ عامل و مانعي در زندگي خود واهمه ندارند. فروشندگان و بازاريابان حرفهاي بهتر است با صنعتي که در آن کار ميکنند، آشنايي نزديک داشته باشند. در واقع بايد بتوانند تمام نکات و مسائل کسب وکار خود را کاملاً بشناسند و سعي کنند بيشتر و بهتر از رقبا، به مشتريانِ خود ارزش بدهند . آنها بهتر درک مي کنند که مشتري چه ميخواهد؟ چگونه ميخواهد اين کار را انجام بدهد؟ و چه انتظاراتي دارد؟ فروشندگان و بازاريابان حرفهاي، سئوالات مشتريان را خوب مديريت مي کنند. دقت داشته باشيد که اين حق مشتريست که سئوالات او به صورت دقيق و کامل پاسخ داده شود . توصيه ميکنيم، ليستي از سئوالات احتماًلي مشتريان را تهيه کنيد و دائماً ليست خود را به روز و کامل کنيد و هر سئوال جديدي که ايجاد ميشود آن را بهمراه پاسخ بنويسيد و سعي کنيد دائماً براي سئوالات مشتريان جوابهاي بسيار درست، شفاف و دقيق داشته باشيد. بدون شک، مشتري با دريافت پاسخ سئوالات خود، به شما اعتماد مي کند و نياز خود را از طريق شما رفع خواهد کرد .بازاريابان و فروشندگان حرفهاي انسانهايي بسيار مجرب، خونسرد، مسلط، با گذشت و صبور هستند. خيلي زودرنج نيستند و از اين که مشتري از آنها نخريده يا مطلبي گفته است که باب ميل آنان نبوده است، ناراحت نمي شوند. انسانهايي بسيار با گذشت هستند و سعي مي کنند بديها و اتفاقات بدي که در زمان کار براي آنان اتفاق افتاده است را کاملاً فراموش کنند . فروشندگان و بازاريابان انسانهاي بسيار صبوري هستند. حتي اگر يک روز يا يک هفته، هيچ فروشي نداشته باشند با اين حال اميد خود را از دست نميدهند و با صبر و بردباري سعي مي کنند تا مشتريان جديدتر و بهتري را جذب کنند. آنان انسانهاي بسيار خونسردي هستند و به کار خود مسلطند و سعي مي کنند فنون مختلف را ياد بگيرند .انسانهاي بسيار يادگيرنده اي هستند و سعي مي کنند از هر اتفاق و حادثه و از هر مشتري، چيزي ياد بگيرند و در زندگي خود و در کار خود از آن استفاده کنند . بازاريابان و فروشندگان حرفه اي قدرت انعطاف پذيري خيلي بالايي دارند . بايد بدانيم که همه چيز در حال تغيير است. اگر همه چيز در حال تغيير است پس ما هم بايد انعطاف پذير باشيم. انعطاف پذيري قوه خلاقيت انسانها را بيشتر ميکند . ما بايد خود را با مشتري تطبيق بدهيم نه اينکه انتظار داشته باشيم مشتري خودش را با ما تطبيق بدهد. پس ما بايد انسانهاي انعطاف پذيري باشيم تا بتوانيم با هر مشتري، برخورد مناسب داشته باشيم و با هر مشتري، طبق علايق و طبق اعتقادات او برخورد کنيم. بايد به فرهنگ مشتري، به بينش مشتري و به اعتقادات مشتري احترام بگذاريم. يک فروشنده و بازارياب حرفهاي دائماً در حال يادگيري و استفاده از فناوري هاي جديد است . دائماً سعي ميکند تسلط خود به کامپيوتر را بالا ببرد. يک فروشنده و بازارياب حرفهاي سعي ميکند وجوه تمايز خود نسبت به رقبا را هر روز افزايش بدهد تا بتواند جايگاه مناسبي در ذهن مشتري بدست آورد. دائماً سعي ميکند به کالا و خدمات خود تنوع بدهد و کيفيت آنها را افزايش دهد. هر روز سعي ميکند کالا و خدمات خود را با روشي جديد و خلاقانه به مشتري ارائه کند . هر روز سعي مي کند خدمات بهتري به مشتري بدهد. فروشندة خوب حتماً بايد به هنجارها و فرهنگ مشتري احترام بگذارد. فروشنده موفق خود را معلم فرهنگي نمي داند وقرار نيست به مشتري بگويد چه چيزي خوب است و چه چيزي خوب نيست. ما تنها حق داريم که فرهنگ مشتريان را بشناسيم به آن احترام بگذاريم .

بايد به اصول و فنون مذاکره اهميت بدهديم و سعي کنيم در مذاکرات خود، هر روز بهتر از روزهاي قبل عمل کنيم و در مذاکرات خود طوري رفتار کنيم که هم طرفِ مقابل و هم خودمان احساس برنده بودن داشته باشيم. فروش موفق زماني اتفاق مي افتد که هر دو طرف، احساس برنده بودن داشته باشند. يک فروشنده و بازارياب حرفهاي، دقت عجيبي در گوش دادن دارد. سعي مي کند چيزهايي که مي شنود را تجزيه و تحليل کند. سعي ميکند ابتدا برروي مطالب فکر کند و سپس جواب بدهد .
يک فروشندة حرفه اي حتماً بايد با اصول و تکنيک نامه نگاري آشنايي داشته باشد . در واقع، نامه ي فروش بگونه اي تهيه شود که بتواند در مشتري ايجاد انگيزه کند. خيلي مواقع ما نياز به نامه نگاري و نوشتن جملات خوب داريم، پس بايد به نوشتن و نامه نگاري اهميت بدهيم . مهارتهايي مثل بازاريابي تلفني، سخنراني، نوشتن و تايپ کردن را در خود تقويت کنيم. يک فروشنده بايد هر روز مهارتهاي خود را بيشتر کند، زيرا بازار دائماً در حال تغيير و در حال رشد و توسعه است. سواد، بينش و فرهنگ مشتريان هر روز بالاتر مي رود پس فروشنده هم هر روز بايد سطح دانش خود را ارتقا دهد. فروشنده اي که دنبال يادگيري فنون جديد نيست، به تدريج از مشتريان خود عقب مي افتد و ديگر قادر به پاسخگويي به نياز مشتريان نخواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

17 − نه =

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...