زمان فروش

زمان فروش
یکي از اصول کاربردي براي مديريت زمان فروش اصل پارتو يا قانون 20/80 مي باشد.
اصل پارتو يا قانون 20/80: اين قانون مي گويد بيست درصد کارهاي ما هشتاد درصد نتيجه را براي ما به ارمغان مي آورند و هشتاد درصد کارهايمان بيست درصد نتيجه را براي ما حاصل مي کنند.
ما بايد آن بيست درصد کارهايي که هشتاد درصد نتيجه را براي ما به ارمغان مي آورند را شناسايي کنيم و در درجه اول روي آن ها سرمايه گذاري کنيم.براي شناسايي اين عوامل از يک دفترچه يادداشت استفاده کنيد.به مدت دو هفته تمام کارهاي روزانه خود را يادداشت کنيد و آن ها را رصد کنيد.بعد از دو هفته فعاليت هاي خود را بررسي کنيد ،آن ها را مي توانيد به سه دسته تقسيم بندي کنيد:

1)کارهاي درآمد زا: کارهايي که به طور مستقيم بر فروش و سطح درآمد شما تاثير مي گذارند. مثل تلفن زدن و مذاکره حضوري با مشتري.
2) تعهدات: مسئوليت ها و امور اجباري شغل شما هستند. مثل: تهيه گزارش ها پيش بيني ها، همکاري با واحد حسابداري، وصول مطالبات معوق.
3) وقت تلف کن ها : فعاليت هايي که مخل کار شما هستند و سهمي در افزايش درآمد شما ندارند.مانند صحبت هاي متفرقه با همکاران ، جلسات غير ضروري و غير کاري، خواندن بسياري از نامه ها ، ايميل ها و … .شما در درجه اول بايد روي کارهاي درآمد زا متمرکز شويد، اين ها آن 20 درصد فعاليت هايي هستند که 80 درصد درآمد شما را حاصل مي کنند. وقتي شرکت هاي کمتر سود آور و يا زيان ده را بررسي مي کنيم مي بينيم که جنبه کار اداري بيشتري بر دوش کارکنان فروش است و کارکنان فروش تماس هاي کمتر مي گيرند . هدف اصلي مديريت موثر وقت ، افزايش زمان رودررويي و مذاکره با مشتري است تا فروش و به تبع آن درآمد افزايش يابد. فقط يک درصد افراد جامعه برنامه هاي خود را مي نويسند و اين يک درصد بيش از نود و نه درصد درآمد جامعه را به خود اختصاص مي دهند. در پايان هر روز ليست کارهايي را که قرار است روز بعد انجام دهيد براي خود درست کنيد سپس موارد را به ترتيب اهميت شماره گذاري کنيد تا به پايان برسد.بعد سراغ اولويت دوم رفته و تا اتمام آن ،کار را انجام دهيد. سپس سراغ اولويت سوم برويد.ساير اولويت را هم به همين ترتيب انجام دهيد.بسيار حائز اهميت است که اين سيستم حداقل به مدت 30 روز متوالي ، بکار گرفته شود تا به عادت تبديل گردد.

عادات بد،خود به سراغ ما مي آيند اما عادات خوب را بايد در خود به وجود آوريم.هر روز کاري 8 ساعت است اما انرژي کاري شما در اين 8 ساعت برابر نيست و از طرف ديگر مشتريان شما در تمام اين 8 ساعت در دسترس نيستند. من آن بخشي از ساعات کاري که عموم مشتريان شما در دسترس هستند و همچنين انرژي و کارايي شما در سطح مناسبي است را ساعات طلايي مي نامم. اين ساعات ممکن است براي شما از ساعت 8 صبح تا 12 ظهر يا از ساعت 10 صبح تا 14 باشد و يا هر بازه زماني ديگر. در اين ساعات طلايي فقط براي فروش تماس بگيريد و جلسات مذاکره با مشتريان خود منعقد کنيد. از اين ساعات حداکثر بهره برداري را ببريد.کارهاي درآمد زا را در اين ساعات طلايي انجام بدهيد و تعهدات و کارهايي متفرقه و کارهاي آماده سازي مثل تهيه گزارش ها ، تحقيق راجع به مشتريان، مطالعه مجلات کاري و … را به خارج از اين ساعات طلايي انتقال دهيد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پانزده − 3 =

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...