رونق دادن به کسب و کار

رونق دادن به کسب و کار
ارزش کار خود را بالا ببريد و به همان اندازه شاهد رونق حرفه خود باشيد. آدمهاي موفق در يک محيط کاري جديد به شغل خود همانند يک محصول مهم تجاري مينگرند، هرگز ارزشهاي آن را دست کم نميگيرند و بخوبي آگاهند تا زماني در محيط کارشان ارزشمندند که بتوانند سودآوري داشته باشند، چه براي خود و چه براي شرکت يا کارفرمايي که براي آن کار ميکنند. يک محصول، زماني در بازار پرفروش ميشود که از کيفيت خوب، تبليغات، بازاريابي قوي و چندين فاکتور موثر ديگر در جلب توجه مشتري برخوردار باشد و افراد نيز زماني ميتوانند شاهد رونق حرفه خود باشند که ارزش کار خود را بالا ببرند، براي بالا بردن تواناييهاي خود بکوشند، درباره تواناييهاي خود تبليغ کنند و در محيط کار انعطافپذير باشند.

براي نيل به همه اين اهداف، آدمهاي موفق همچنين ميدانند که تابع بازار خود هستند و اين بازار جايي نيست جز سازمان، شرکت يا کارفرمايي که براي آن کار ميکنند.
آنها بايد از تمام جوانب کاري شرکتي که براي آن کار ميکنند؛ آگاه باشند و به نوع مهارتهاي خود، تقاضا براي آن مهارتها و تواناييهاي تغيير و تحولات مختلف در محيط کارشان و پروژههايي که در ارتباط با شغلشان است، آشنا باشند. با آگاهي از همه اين عوامل، آنها بايد درصدد بالا بردن ارزش کار خود باشند.
براي اين کار بايد از همه مهارتهاي خود بهنحو عالي استفاده کنند، درصدد يادگيري مهارتها و تجربههاي جديد باشند و بتوانند خود را با شرايط جديد کاري و تغيير و تحولات سازماني منطبق کنند.
– به ابزارهاي خود اعتماد داريد؟
وقتي کسي را براي انجام کاري (همچون کارهاي مختلف تعميراتي و غيره) استخدام ميکنيد؛ دوست داريد که او از بهترين و روزآمدترين ابزارهاي لازم در کارش استفاده کند تا پولي که به او ميپردازيد هدر نرود و حتي در آينده مشتري دايمي او شويد، چنين مثالي درباره شما نيز صدق ميکند.
ابزار کار شما آن چيزي است که ميدانيد و چگونگي انجام کاري که به شما محول شده. دستمزد شما بر مبناي ارزشهاي فعلي دانش و مهارتتان است.امروزه مهارتها و فناوريهاي جديد، با سرعتي بيش از گذشته، در حال ورود به بازار و معرفي به مشاغل مختلف هستند.
بنابراين مطمئن باشيد که کس ديگري در جايي ديگر، مشغول يافتن راهي بهتر، موثرتر، سريعتر و حتي کم هزينه تر براي انجام کاري است که شما در حال حاضر آن را انجام ميدهيد.
به خاطر داشته باشيد، اگر نتوانيد از مهارتها و تکنولوژيهاي جديد در کار خود استفاده کنيد يا دانش خود را روزآمد کنيد؛ همکاران و رقباي شما اين کار را خواهند کرد و شما از قافله عقب خواهيد ماند.
در اين زمينه به مثالي خوب اشاره ميکنيم. زماني انجام کارهاي مختلف گرافيکي به صورت دستي و با داشتن ذوق و سليقه لازم از سوي گرافيست امکانپذير بود، اما امروزه با ورود کامپيوتر در همه عرصهها، کارهاي گرافيکي راحتتر انجام ميگيرد. در اين ميان، با توجه به برنامههاي مختلفي که براي انجام کارهاي گرافيکي با کامپيوتر به بازار
عرضه شده، برگ برنده با کسي است که بيشترين احاطه را بر برنامهها داشته باشد و بتواند از هر يک از آنها در جاي لازم استفاده کند. به خاطر داشته باشيد که مهارتها، قابليتها و تواناييهاي ما تا زماني با ارزش هستند که کسي حاضر باشد براي استفاده از آنها پول پرداخت کند. شرکتها و کارفرمايان امروز در بازارهاي جهاني براي روزآمدترين مهارتها و دانش کار، پول پرداخت ميکنند؛ بنابراين براي رقابت در عرصه بينالمللي، بايد بتوانيد خود را «مجهزتر کنيد و نه فقط مجهز»
چرا که در غير اين صورت، فرد ديگري با شرايط بهتري نسبت به شما از راه خواهد رسيد و جايگزين شما خواهد شد.
– چه ابزارهايي در دست داريد؟
در عصري که هر روز آن دستخوش تحولات مختلف است، بايد خود را با تغييرات و تحولات جديد در محيط کار آماده کرد.
همه ما در محيط کار خود با چالشهاي مختلفي از جمله با تغييرات و تحولات جديد از جمله يافتن جايگزيني براي شغل فعلي خود مواجهيم و اين چالش، زماني جديتر ميشود که حس کنيم فقط در يک حوزه قادر به فعاليت هستيم و کار ديگري از دستمان بر نميآيد.
برخي با چند مشاوره و تست روانشناسي و… براحتي به قابليتهاي ديگر خود که البته بالقوه هستند پي ميبرند؛ درحاليکه برخي ديگر به طور اتفاقي و حتي ناآگاهانه متوجه آنها ميشوند. در هر دو حالت، افراد به اين نتيجه ميرسند که مهارتها و علايق و قابليتهاي بيشتري نسبت به آنچه فکر ميکنند دارند و براي يافتن مهارتها و علايق جانبي، چه براي آنهايي که حرفهاي هستند و چه براي آنهايي که به صورت تفنني کار ميکنند؛ روشهاي مختلفي وجود دارد.در مدرسه يا دانشگاه در چه درسهايي نمرات خوب ميگرفتيد؟ به چه کارهايي علاقه داشتيد؟ در حال حاضر در چه کارهايي مهارت داريد، آيا کسي از شما در کار ديگري تعريف کرده است؟ فکر ميکنيد چه استعدادهاي ذاتي ديگري

داريد؟ دست و دلتان به چه کار ديگري ميرود؟ در پاسخ به سوالهاي فوق و سوال هاي مشابه، به فهرستي از فعاليتها و کارهايي ميرسيد که از انجام آنها لذت ميبريد يا درگذشته لذت ميبرديد. مطمئنا اينگونه فعاليتها، نيازمند مهارتها و تواناييهايي هستند که شما در خود داريد و از وجود آنها بيخبريد. پس معطل چه هستيد؟ آنها را کشف کرده و به نحو بهينه از آن استفاده کنيد.
– مهارتها چقدر با ارزش هستند؟
برخي مواقع انسانها بعضي کارها را بيدردسر انجام ميدهند و به اينکه آن را چگونه انجام ميدهند فکر نميکنند. با اين حال، در انجام همين کارهاي ساده هم، فرآيندهاي مختلفي دخيلند و براي انجام اين فرآيندها، مهارتهاي مختلفي مورد نياز است؛ مهارتهايي که با ارزشتر از آن چيزي است که شما فکر ميکنيد.
براي تعيين ارزش مهارتهايتان ميتوانيد تمرين زير را انجام دهيد.
يک صفحه از آگهي روزنامه را جدا کنيد (به صفحه خاصي توجه نکنيد چون در هر حال دنبال يافتن يک شغل نيستيد و اين کار فقط يک نوع تمرين است.)
عنوان آگهي، يعني شغل و پستي را که براي استخدام افراد آگهي ميشود با يک تکه نوار نامرئي بپوشانيد (طوري که بعدا بتوانيد آن را جدا کنيد و عنوان را بخوانيد).
حال به فهرست شرايط مورد نياز داوطلبان مراجعه کنيد. از يک ماژيک فسفري يا روشن، براي جدا کردن مهارتهايي که به آنها در مشاغل مختلف نياز هست و شما آن را در خود مييابيد، استفاده کنيد. حال نوارهاي چسبيده را برداريد و به عنوان آگهيها توجه کنيد. حتما غافلگير خواهيد شد؛ چون خواهيد ديد واجد مهارت در حوزهها و مشاغلي هستيد که هرگز به ذهنتان خطور نميکرد. بنابراين به خاطر داشته باشيد که مهارتهاي يک فرد کارآمد در زمينههاي کاري مشابه، قابل استفاده است (هر غذا ادويه خاص خود را ميطلبد، اما برخي غذاها با ادويه مشابه تهيه ميشوند.)
حال که متوجه مجموعهاي از حوزههاي مختلف کاري شدهايد که به چه مهارتهايي نياز دارد؛ زودتر ميتوانيد فهرستي از مشاغل مورد علاقه خود را به ترتيب اولويت فهرست کنيد البته ممکن است نام برخي شغلها را نشنيده باشيد؛ اينها همان مشاغل جديد هستند که با پيشرفت و تکنولوژي توليد ميشوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

18 − شانزده =

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...