ده ویژگی لیدر موفق

ده ویژگی لیدر موفق

 

یک رهبر تیم (لیدر) کارا خصوصیات و ویژگی های متنوعی دارد. اعضای تیم را به پیروی از خودش تشویق می کند. رهبران تیم طبعاً خصوصیات خاصی را دارا هستند همانند دلسوزی و صداقت یا مهارت های رهبری که از طریق آموزش رسمی و تجربه آن را یاد گرفته اند. ویژگی های رهبر کارا اعتماد، احترام و انگیزه را در درون تیم القاء می نماید.
ارتباط
یک رهبر کارا به صورت شفاف ارتباط برقرار می کند. مهارت های ارتباطی نوشتاری وکلامی به رهبران اجازه می دهد،توقعاتشان را به روشی به اعضای تیم شان انتقال دهند که برای آنان قابل درک باشد، همچنین مهارت های ارتباطی اثربخش به رهبران اجازه گوش دادن به نظرات دیگران را هم می دهد تا به صورت بهینه و مناسبی عمل کنند. رهبر سازمان یافته سیستم را به نحوی بنا می گذارد که اعضای تیم را در جهت بر آورده کردن اهداف و رسالت های شرکت هدایت می کند.
سازماندهی
رهبر اثربخش دارای مهارت های سازماندهی استثنایی است. مهارت های سازماندهی به رهبران تیم کمک می کند اهداف و استراتژی هایی را طراحی کنند که به اعضای تیم اجازه می دهد تا به صورت بهینه و مناسبی عمل کنند. رهبر با توانایی سازماندهی بالا، سیستم را به نحوی بنا می گذارد که ازسفارش حمایت کرده و اعضای تیم را در جهت برآورده شدن اهداف و رسالت های شرکت هدایت کند.
اعتماد به نفس
یک رهبر مؤثر اعتماد به توانایی هایش دارد، همانطور که به توانایی اعضای تیمش اعتماد دارد. رهبر با اعتماد به نفس در مورد اخذ تصمیماتی که تأثیر بر روی تیمش دارد مطمئن است.
این اعتماد به نفس، اعضای تیم را از احترام رهبر به نظرات و ورودی هایشان مطمئن می کند.
قابلیت پذیرش عقاید
یک رهبر اثربخش، رهبری است که احترام به اعضای تیم و عقاید آن ها می گذارد. یک رهبر پذیرا کارمندانش را تشویق به ارائه نظراتشان در مورد تصمیماتی می کند که بر روی آنان تأثیر دارد. این ویژگی رهبر، اعضای تیم را متوجه احترام رهبر به عقایدشان کرده و آن ها را تشویق به همکاری بیشتر با رهبر می نماید.
منصف بودن
یکی از خصوصیات رهبر این است که با اعضای تیمش به صورت منصفانه برخورد می کند، او در پاداش ها و همچنین اقدامات انضباطی ثابت قدم است. یک رهبر منصف مطمئن می شود که همه اعضای تیمش رفتار مشابه را دریافت کردند.
صداقت
یک رهبر اثر بخش صادق است و با اعضای تیمش صریح صحبت می کند. رهبری که با اعضای تیمش صادق است، اعتماد آن ها را بدست می آورد؛ به این دلیل که هرچیزی که گفته را عمل می کند و به همان روشی که گفته رفتار می کند.
قدرت و قابلیت نفوذ
رهبران با قدرت کمک به دمیدن تعهد در اعضای تیم برای برآورده شدن اهداف و رسالت های شرکت می کنند. رهبران با قدرت کمک به مدیریت تغییر در فضای کاری می کنند به وسیله ی کسب اعتماد نیروهایشان که از طریق تصمیم گیری و ارتباطات موثر به دست آورده اند.
تفویض وظایف (نمایندگی دادن)
یک رهبر (لیدر) کارا می داند که چگونه رهبریش را از طریق تفویض وظایف به اشتراک بگذارد. تفویض وظایف مشخص به اعضای قابل اعتماد به رهبر اجازه می دهد که تمرکز بر بهبود عملکرد کاری اعضایش داشته باشد.
تسهیل کنندگی
یک لیدر کارا تسهیل کننده قدرتمندی است؛ همانند یک تسهیل کننده، رهبر تیم به اعضاء کمک می کند که اهداف شرکت را درک کنند. همچنین در سازمان دهی طرح کاری کمک می کند تا مطمئن شود اعضای تیم به اهدافشان به صورت مؤثرتری دست پیدا می کنند.
قدرت مذاکره
یک رهبر (لیدر) مهارت های مذاکره را برای دست یابی به نتیجه و درک تضادهایی که در محیط کار اتفاق می افتد به کار می برد.
رهبری که به گونه مؤثری مذاکره می کند فرآیند تصمیم گیری را تسهیل می کند؛ مشکلات را به گونه ای حل می کند که طرفین راضی باشند و خواسته های آنان برآورده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شش + ده =

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...