تیپ مشتری شما چه شکلی است؟

تیپ مشتری شما چه شکلی است؟
وقتي بتوانيد تيپ مشتري خود را شناسايي کنيد، ميتوانيد مکالمه و جلسه خود را به نتيجه دلخواه بکشانيد.
ممکن است هر يک از انواع مشتريان مشکلاتي به وجود آورند؛ اما موضوع مورد بحث اين مطلب، تبديل تماس يا جلسه به يک تجربه خوشايند براي مشتريان است.
انواع مشتري:
مشتري مهربان: اين شخص بسيار اجتماعي است و به تعامل و شناخته شدن نياز دارد.بهترين خدمات به آنها ارائه ميشود و به ارائه خدمات با لحن مناسب و دوستانه بسيار علاقه دارند.

آنها ابراز اشتياق و تماس شخصي شما را بسيار دوست دارند.
با وجود اين که تعامل با آنها بسيار خوشايند است، مشتريان مهربان اغلب بحث را عوض ميکنند و به موضوعاتي ميپردازند که اصلاً نيازي به بحث ندارند. در نتيجه در صحبت با آنها بايد از لحن سريعتري استفاده کنيد تا توجه و علاقه آنها را جلب کرده و جريان مکالمه را به موضوع اصلي برگردانيد. هم چنين نبايد چنين فردي را با بيان جزئيات زياد خسته کنيد.
– مشتري مطيع:
اين شخص دوست دارد کارها درست مطابق برنامه اجرا شود. آنها قوانين و توجه را ترجيح ميدهند و انتظار دارند خدماتي دقيق و مناسب ارائه کنيد. اين مشتريان تحليلگر، ايدهآلگرا و شکاک هستند. مشتريان مطيع اطلاعاتي را که به آنها ارائه ميدهيد، تحليل ميکنند تا همه مطالب گفته شما توسط شما را براي خود اثبات کنند.
بنابراين وقتي با اين مشتريان ارتباط برقرار ميکنيد، بايد صريح، سنجيده، واقعي و بسيار دقيق سخن بگوييد؛ هم چنين در طول مکالمه از تن صداي کنترلشدهاي استفاده کنيد چرا که آنها از کمالگرايي شما و بيان جزئيات دقيق خشنود خواهند بود.
– مشتري متفکر:
مشتري متفکر اين شخص بسيار صبور، موافق و منطقي است و در صورت رضايت کاملاً وفادار. آنها آرامش را دوست دارند و درباره نحوه عملکرد اشياء کنجکاو هستند.
در ارتباط با اين مشتريان، لحن صداي آرامي داشته باشيد و اطلاعات را به ترتيب و گام به گام به آنها ارائه کنيد.
مشتريان متفکر، اکثر جمعيت مشتريان را تشکيل ميدهند.
– مشتري مدعي:
اين فرد نتيجه محور است و نيازهاي خود را علناً اعلام ميکند.
آنها به جزئيات اهميت نميدهند و تنها نتيجه برايشان مهم است.
اگر نيازهايشان برآورده شود، حتماً به شما خواهند گفت و خدا نکند که نيازهايشان برآورده نشود؛ چون مدعي و دعوايي هستند!
به افکار اين مشتريان توجه کنيد و از لحن صداي قوي، سريع و مناسب استفاده نماييد تا آنها را متقاعد کنيد.
وقتي اين گونه عمل نماييد، آنها احساس ميکنند براي حل مشکلاتشان تلاش ميکنيد.
خب. اميدوارم از اين مطلب خوشتان آمده باشد. فکر ميکنيد خودتان در کدام دسته قرار ميگيريد؟
شناخت تيپ خودتان به شما کمک ميکند تا روش طبيعي پاسخگويي به نياز مشتري را پيدا کرده و روش برخورد بهتر با موارد غيرطبيعي را بيابيد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × سه =

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...