تبلیغات لازم است

تبلیغات لازم است

هر شخص حقيقي و حقوقي هدف خاصي براي تبليغ محصول خود دنبال مي کند. اين محصول مي تواند توليد کالا يا ارايه خدمات باشد .
(? گرفتن سهم بازار
? )افزايش درآمد
? )تداوم فروش
(? معرفي محصول جديد
? )اطلاع رساني و (فرهنگ سازي )
(? کسب اعتبار و شهرت
? )حضور در بازار و فراموش نشدن
(? حذف رقبا

? ارتباط با مخاطبين بازاريابي
مخاطب در تبليغات در واقع هدف اصلي تبليغ کننده است. شناخت مخاطب، وضعيت شخصي و اجتماعي، روانشناسي و اطلاعات ديگر درباره او، به ما در کسب بازدهي بيشتر از تبليغات کمک مي کند که مخاطب نيز انواعي دارد .
? مخاطب عام: تمام افراد جامعه
? مخاطب خاص: يک قشر با صنعت و حرفه خاص مانند دامداران يا کشاورزان و …
? مخاطب موردي: گروهي از جامعه که در دوره اي خاص هدف تبليغات قرار مي گيرند مانند دانشجويان و …

? رسانه فراگير براي تبليغ
نکته ديگري که حايز اهميت است، انتخاب رسانه ي خوب است. در حال حاضر رسانه هاي ديداري، شنيداري، مکتوب و الکترونيک در ايران فعال هستند اما ?? سال است که رسانه مکتوب (نشريات) ارتباط مستمر با کشاورز، توليدکننده دستگاه هاي کشاورزي و مواد غذايي و ماشين آلات مربوطه دارند و ?? درصد کشاورزان، مديران، سرمايه گذاران در انتخاب رسانه به دليل عادت فرهنگي عمدتا به مجلات تخصصي روي مي آورند. صاحب نظران معتقدند براي تاثيرگذار بودن تبليغات بايد رسانه اي انتخاب شود که:
? )ماندگار باشد
? )تاثيرگذار باشد
(? فراگير باشد (تيراژ بالا داشته باشد) و قيمت در قبال ارزش کار داشته باشد و نياز تبليغ با هر بودجه اي را فراهم آورد (مثل قرار دادن ضميمه يا انتخاب آگهي در اندازه هاي مختلف يا صفحات آن .(

? هزينه هاي تبليغات
انجام هر گونه تبليغ، هزينه هايي دارد که به چهار گروه تقسيم مي شود :
هزينه اجاره فضاي تبليغ «نوع محيط از نظر اعتبار و شهرت »
هزينه ساخت و اجراي پيام تبليغ (نيروي انساني نرم افزارهاي تبليغاتي و ماشين).

يک رسانه خوب بايد به رموز، ترفندها و شگردهاي خاص در تبليغ که معمولا در جهت پيشبرد فروش استفاده مي شود آشنا باشد و مراحل تهيه يک آگهي مناسب ازجمله ايده پردازي، طراحي، تاييد طرح، تغييرات روز و پرداخت نهايي را بر روي آن انجام دهد و آن را به مرحله اجرا برساند .
يکي از انواع تبليغات معرفي کالا، توليدات و خدمات در مطبوعات است که در ميان رسانه هاي تبليغاتي از انواع مهم آن به شمار مي رود و خود نيز به سالنامه، ماهنامه، هفته نامه، روزنامه ها و ويژه نامه تقسيم مي شود.

در اين ميان بهترين تبليغ آن است که با طراحي مورد نظر به يک نشريه تخصصي ارايه شود. اين نوع تبليغ، کل موضوع از پايه گذاري و برنامه ريزي تا توليد محصول و در نهايت مصرف آن را مطرح مي نمايد. مثلا يک نشريه مناسب در حيطه کشاورزي، برنامه ريزي طرح هاي کشاورزي، بحث در مورد جايگاه زمين و سپس درباره موارد مصرف کود، سم، ادوات و وسايل آبياري جديد تا عمل آوري محصول و کاربرد و معرفي آن در قالب شرکت ها و کمپاني ها را به مصرف کننده دنبال مي کند .
از نظر مخاطب، نشريه اي حايز اهميت است که داراي سابقه انتشار و اعتبار رسانه اي باشد.

از کيفيت مناسب، اوراق خوب و چاپ رنگي در سطح نشريات اروپايي و بين المللي بهره داشته باشد، تحليل ها و گزارشات آن در بين وزارتخانه ها و سازمان ها اثرگذار باشد، اطلاعات به روز و مشکلات را مطرح کند، راهکارهايي را براي رفع آن بيان کند و توزيع مناسبي داشته باشد .
در جوامع امروزي تبليغات به نحوي شده است که حتي در شرکت ها و کارگاه هاي کوچک نيز نياز به آن را احساس مي کنند. مخصوصا در زمان وجود بحران اقتصادي لزوم آن بيشتر احساس مي شود. در بررسي شرکت هاي تبليغ کننده مشاهده شد که براي انجام تبليغات، مهم نيست که شرکت در چه سطحي قرار دارد بلکه مهم مطرح کردن قدرت خود و ارايه آن به مشتري است. بازاريابي
با توجه به رابطه تنگاتنگي که ميان معرفي محصول و افزايش تعداد رقبا در همه زمينه ها وجود دارد، امروزه نياز در صحنه بودن احساس مي شود. در واقع شرکت هايي که به مرتبه عالي و شهرت رسيده اند از تبليغ هاي مکرري استفاده نموده اند و آن را جزء هزينه هاي تحميلي محسوب نمي کنند بلکه آن را از هزينه هاي درآمدزا به حساب مي آورند. در مقابل مديراني هستند که آن را تحميلي و يک امر هزينه ساز مي دانند و به تبليغ بي اعتنا هستند.

در بررسي به عمل آمده، کاملا مشخص شد کساني که مرتب در صحنه حضور داشته اند، بازار رقابت را به سوي خود کشانده اند و فروش و ارايه خدمات بيشتري داشته اند .

? نتيجه گيري

? )خود را معرفي کنيم .

? )محصول و يا خدمات خود را در محيط تخصصي ارايه دهيم .

? )محيط درج آگهي از نظر اعتبار آن را در نظر داشته باشيم .

(? نسبت به خدمات توزيع و کيفيت آن اهميت بدهيم .

? )معرفي محصول در جايگاه هاي ويژه و نمايشگاه ها، و حضور دايم در آنها را حايز اهميت بدانيم .

که بهترين در جهان و کوچکترين در ايران باشيم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

19 + 10 =

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...