تبلیغات روشی برای بازاریابی
تبلیغات روشی برای بازاریابی

بي شک امروزه تبليغات يکي از ارکان اصلي و تاثير گذار در فروش به شمار مي رود اما گاهي اوقات آن چيزي را که ما بر آن نام تبليغات را قرار مي دهيم به عنوان ضد تبليغ عمل مي کند  نوشتن ده غزل خوب و تاثيرگذارکه مقبول منتقدان نه چندان مشتاق باشد خيلي راحت تراز نوشتن يک تبليغ براي جماعت فاقد تشخيص و تحت تاثير قراردادن آن ها . بحث تبليغات و اهداف و روشهاي تبلغات آنقدر بحث بزرگ و پيچيده اي است که در حيطه اين نوشته نمي باشد چرا که هزاران مقاله و کتاب دراين مورد نگاشته شده است . ولي جهت تحقيق در مورد تبليغات واهداف موثر درتبليغات در زير بطور خلاصه و اجمالي به بعضي ازمسائل بصورت گذار اشاره شده است که در سطح جامعي نبوده و فقط جهت اطلاع داشتن از بعضي از مباحث در حيطه تبليغات مي باشد .

براي بررسي مسئله تبليغات بايستي که در ابتدا تبلغات را لمس کرد و به معني آن پرداخت .

همه چيز درباره تبليغات : از همان صبح که چشم هايمان را مي گشاييم ، تا شب که چراغ ها و تلويزيون راخاموش کرده و دوباره به خواب مي رويم با هزاران نوع پيام تبليغاتي اعم از رسانه اي و غير رسانه اي بمباران مي شويم .تبليغات همه جا هست و به چشم مي خورد ، حالا در اين بازارتبليغات هرکس بايستي تبليغات خاص خودراداشته باشد تا از چرخه رقابت و تبليغات عقب نماندو به اهداف خودبرسد .

يک بار شخصي تبليغات را اينگونه معرفي کرد که “تبليغات يعني دروغ گفتن به مردم و خريدن چيزهايي که اصلا”لازم ندارند ” به نظر شما خنده داراست ؟نه ؟قطعا” ، اما آبراهام لينکلن مي گويد : گاهي اوقات مي توانيد همه ي مردم را گول بزنيد ، هميشه مي توانيدبعضي از مردم را گول بزنيد ، اما هميشه نمي توانيد همه ي مردم راگول بزنيد .

معناي گفته ي لينکلن در دنياي تبليغات اين است که اگر براي محصول خودهياهو به راه نيندازيد ،  نه تنها شانس موفقيت  را از دست مي دهيد ، بلکه خيلي زود هم شکست مي خوريد .

چه چيزي باعث مي شود که تبليغات موثر واقع شود .

تبليغات موثرعبارتنداز :

ابتکاري : پيام تبليغات را به شيوهاي کاملا”جديد و ابتکاري ارائه دهيد .

 تند و کوبنده : عنوان تبليغات ، متن آگهي يا تصاوير بايد به قدري گيرا وجذاب باشد که خوانندگان يا شنوندگان را درجاي خودميخکوب کند .

به يادماندني : تبليغات بايدطوري باشدکه هرزمان مشتري هابه محصولات وخدمات مشابه فکرکنندمحصول شما رابه يادآورند .

واضح و روشن : پيام تبليغاتي بايد دقيق و روشن باشد و براي همه قابل درک باشد .

روشنگر: تبليغات بايددرمورد کالاي شما به مردم اطلاعات دهد و درعين حال دلايل مهمي براي خريداين کالا ارائه کند .

تبليغات موثرباعث فروش کالامي شود .البته کالايي که به وعده هاي تبليغاتي عمل کنددرضمن تبلغات موثر باعث فروش کالاهاي بدهم مي شود،ولي فقط براي يک مرتبه .

آگهي هايي که توجه خوانندگان را جلب مي کنند ، روي آن ها تاثيرمي گذارندو شانس خوانده شدن دارند ،آگهي هايي هستند که به طورجذاب و چشمگيري طراحي شده اندو خوانندگان را به درنگ وامي دارند .

آگهي هاي خوب پرازمطالب درهم و برهم نيستند،بلکه عناوين هوشمندانه و طراحي هاي چشمگيري دارند.اين نوع آگهي ها دوست خوانندگان هستند .

اولين گام در تهيه يک برنامه تبليغاتي ،مشخص کردن اهداف تبليغات است .اين گونه تصميمات غالبا” تحت تاثر تصميم هاي قبلي درباره بازارهدف ،تعيين جايگاه دربازارو ترکيب عناصر بازاريابي ، تعيين کننده وظيفه اي است که اجراي آن در کل برنامه بازاريابي برعهده تبليغات خواهدبود .

براي يک برنامه تبليغاتي ، اهداف ارتباطي و فروش بسياري را مي توان تعين کرد. يک هدف تبليغاتي ،يک وظيفه ارتباطي خاص است که بايد ظرف مدت زماني خاص و با مخاطبان هدف خاصي برقرارگردد .

اهداف يک برنامه تبليغاتي خاص بستگي مستقيم به اهداف شرکت يا سازمان داردو با کالايي که قصد تبليغ آن راداريم دررابطه مستقيم است .

شيوه Dagmar   روشي براي تعيين اهداف تبليغات است . بنابر روش مزبور همه برنامه هاي تبليغاتي بايدبه دقت ،مخاطب هدف راتعيين کرده ودرصدتغييرات مطلوب با معيارخاصي ازاثربخشي ومدت زماني که آن تغيير يابد عملي گردد را مشخص کند .

اهداف تبليغات را مي توان براساس غرض از تبليغات تقسيم کرد . غرض از انجام تبليغات ممکن است آگاه کردن ، متقاعد کردن ، يا يادآوري باشد .

درتنظيم برنامه آگهي بايداهداف را بر مبناي تصميمات قبلي در باره بازارهدف ، موضع بازار وعناصر بازاريابي مشخص کرد . باتوجه به موضع گيري در بازارو استراتزي عناصر بازاريابي ، هدف آگهي در برنامه کلي بازاريابي تعيين مي گردد .

اهداف فروش و ارتباطات زيادي ممکن است دليل عرضه آگهي باشد . و به مثال هايي از اين اهداف اشاره مي کنيم .

آگهي اطلاع دهنده و آگاه کننده : نظير اطلاع رساتي درباره محصولي جديد ، پيشنهاد استفاده هاي جديدي از محصول ،مطلع کردن بازاردرباره تغيير در قيمت ، شرح چگونگي کاربرد محصول ، توصيف خدمات موجود ، تصحيح برداشتهاي غلط ورفع شايعات ، کاهش نگراني و ترس مصرف کنندگان و ايجادتصويري مثبت براي شرکت .

بطورکلي تبليغات اطلاع دهنده شامل : آگاه کردن بازارازوجوديک کالاي جديد – اعلام موارداستفاده ي جديد يک کالا – آگاه کردن بازارازتغييرقيمت – توضيح درمورد نحوه ي کار باکالا – شرح خدمات موجود – اصلاح يا برطرف کردن تاثيرات منفي – تعديل انصراف مصرف کننده – ايجاد يک تصوير ذهني براي شرکت مي باشد .

آگهي متقاعد کننده : نظير ايجاد ترجيحات براي مارک مشخص ، تشويق به خريد مارک شرکت به جاي مارک خريداري شده ، تغيير استنباط هاي مشتريان از ويژگيهاي محصول ، ترغيب مشتريان به خريد “امروز “به جاي “فردا” و ترغيب مشتريان به پذيرش فروشندگان آتي شرکت .

در خصوص تبليغات متقاعدکننده مي توان به : ايجادبرتري نام تجاري يک کالا – تشويق مصرف کنندگان به استفاده از نام تجاري يک کالاي خاص – تغييردريافت هاي ذهني مشتريان نسبت به ويژگيهاي کالا – متقاعدکردن مشتري به خريدکالا درزمان حاضر – متقاعدکردن مشتري براي پذيرش فروشنده ي شرکت اشاره نمود .

آگهي يادآوري کننده: نظير يادآوري اين موضوع به مشتريان که محصول درآينده نزديک ممکن است مورد نياز باشد ، مانند شرکت هاي بيمه ، يادآوري محل خريد محصول به مشتريان ،مانند تغييردادن شعبه ،محل شرکت يا فروشگاه ها، يادآوري موقع خريد در زمانهاي خارج فصل به مشتريان ، شامل بعضي از تخفيفهاي فصلي ، حراج ها و امتيازات و حفظ ياتداوم ارتباط مشتري با محصول وشرکت .

براي تبليغات يادآوري  کننده مي توان موارد : يادآوري به مصرف کنندگان درمورداينکه احتمال احساس نيازبه کالا درآينده ي نزديک وجوددارد – يادآوري محل خريدکالا – به خاطرسپردن کالادرطول فصولي که ازآن استفاده نمي شود – حفظ آگاهي مطلوب درمشتريان رانام برد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

19 + 8 =

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...