بازاریابی وتبلیغات کم هزینه

بازاریابی وتبلیغات کم هزینه

1- کسب و کار خود را در محيط کار تبليغ کنيد:
بر ديوار بيروني شرکت، نام و زمينه کار شرکت را بنويسيد. با رستوران بزرگي در تهران کار ميکردم. اين رستوران در نماي بيروني هيچ تابلوي قابل توجهي نداشت. بسياري از افرادي که از آنجا عبور ميکردند نميدانستند که در آنجا رستوراني وجود دارد. اين رستوران هنگامي که تابلوي بزرگي از نماي داخلي رستوران را بر ديوار بيروني نصب کرد، تعداد مراجعين به رستوران بيشتر شدند.
هر گونه نوشته يا علامتي از کسب و کار شما در محيط هاي عمومي محل کار، تبليغي شبانه روزي خواهد بود و ميتواند ديگران را با کسب
و کار شما آشنا سازد، حتي زماني که تعطيل هستيد. اگر امکان نصب تابلو يا نوشتهاي بزرگ را نداريد، مي توانيد بر زنگ درب ورودي علاوه بر نام شرکت، زمينه کاري خود را هم بنويسيد. البته براي نصب تابلوهاي بزرگ شايد نياز به دريافت مجوز باشد.
از رنگها و طراحي مناسب و حرفهاي استفاده کنيد. حتي ميتوانيد روزها و ساعات فعاليت شرکت را بنويسيد.
موضوع بعدي آن است که از محل کسب و کار خود براي بازاريابي استفاده کنيد. اگر مشتريان به محل شما مراجعه ميکنند و بايد مدتي در محل شما بمانند، از اين فرصت فوقالعاده استفاده کنيد. بهجاي اينکه ديوارهاي شرکت خود را با تابلوهاي تزئيني پر کنيد، مطالبي نصب کنيد که محصولات و خدمات شما را تبلغ ميکند. مثلا بسياري از کساني که براي بيمه کردن اتومبيل خود به شرکت بيمه مراجعه ميکنند، اطلاعات کافي درباره بيمههاي ديگر مثلا بيمه عمر و سرمايهگذاري ندارند. يک نماينده بيمه ميتواند دقيقا روبروي محلي که مشتري مينشيند، مطلبي درباره بيمه عمر و مزاياي آن نصب کند.
2- تبديل فاکتور به ابزاري براي فروش بيشتر:
بسياري از شرکتها روزانه فاکتورهايي را صادر ميکنند که به جاهاي مختلف ارسال ميشود. فاکتورها معمولا بارها دست به دست مي شوند تا به دست پرداختکننده آن ميرسند. اخيرا تبليغ يکي از شرکتهاي معروفي که دوره هاي مديريتي برگزار ميکند را در وبسايتم گذاشتم. سپس فاکتور را فرستادم، اين فاکتور بايد توسط چندين نفر تاييد ميشد که شامل فرد سفارشدهنده آگهي که يکي از مدرسان بود، مسئول حسابداري و سپس فردي که چکها را صادر ميکرد بودند. اين موضوع فرصت خوبي را فراهم ميکند تا به چندين نفر معرفي شويد. البته شايد اين افراد با کسب و کار شما آشنا باشند ولي به تمامي تواناييها و امکاناتي که ارائه ميکنيد واقف نباشند. مثلا ما براي محصولات آموزشي، مشتريان زيادي داريم و اخيرا کارگاههاي آموزشي حضوري برگزار ميکنيم، ولي بسياري از مشتريان اين موضوع را نميدانند. پس با فاکتور حتي ميتوانيد خدمات و محصولات جديد را معرفي کنيد. حتي ميتوانيد اخبار کسب و کار خود را در فاکتور منعکس کنيد. مثلا اگر قيمتها تغييري کرده است يا گاهي فروش فوقالعاده برگزار ميکنيد اين موارد را در فاکتور منعکس کنيد.
وقتي مشتري محصولي را ميخرد، احتمالا محصولات وابستهاي وجود دارند که ميتوان در فاکتور معرفي کرد. مثلا فرض کنيد فردي از شما جوهر پرينتر ميخرد. چنين فردي احتمالا به کاغذهاي مختلف، لوازم يدکي پرينتر و خدمات تعمير پرينتر علاقهمند است. محصولات وابسته به محصول خريداري شده را در فاکتور معرفي کنيد. نرمافزارهاي پيشرفته حسابداري اين امکان را دارند که محصولات موردنظر را با توجه به خريد مشتري در زير فاکتور اضافه کنند.
ابتکاري که يکي از شرکتهاي کامپيوتري انجام داد اين بود که با هر فاکتور، يکي از اعضاي شرکت را معرفي ميکرد و حتي عکس او را در پايين فاکتور چاپ ميکرد. اين کار در مشتري احساس خوبي را ايجاد ميکند و در مراجعات بعدي مشتري احساس نزديکي بيشتري با کارکنان ميکند.
حتي ميتوانيد کاري کنيد که دريافت فاکتور براي مشتري به تجربهاي لذتبخش تبديل شود. مثلا همراه فاکتور مطالب خواندني و آموزشي کوتاهي بفرستيد تا مشتري از آنها استفاده کند.
اگر امکانات بيشتري در اختيار داريد از فاکتورهاي رنگي استفاده کنيد
تا تاثير بهتري از شما بهجاي بگذارد. بسياري از خريداران هيچگاه به محل کارمان مراجعه نميکنند و تنها چيزهايي که از کسب و کارمان ميبينند محصولات و فاکتورها هستند.
3 – سيستم انتظار تلفني را به درآمد تبديل کنيد:
مشتريان از منتظر ماندن متنفرند. اگر از سيستمهاي پاسخگوي تلفني استفاده ميکنيد و مشتريان بايد لحظاتي منتظر بمانند تا بتوانند با شخص موردنظر صحبت کنند، از اين فرصت استفاده کنيد. در لحظات انتظار بهجاي پخش صرفا يک موسيقي دلنشين، به معرفي محصولات و خدمات شرکت بپردازيد. اگر کسب و کار خود را بهتازگي آغاز کردهايد با اينکار ميتوانيد ذهنيت خوبي را در مشتري ايجاد کنيد و مشتري احساس خواهد کرد که با شرکت بزرگي تماس گرفته است.
در زمانهايي که شرکت تعطيل است بهجاي آنکه بگوييد لطفا پيام خود
را بگذاريد ميتوانيد به معرفي شرکت و محصولات پرداخته سپس از مشتري بخواهيد پيام بگذارد.
در تهيه پيام مناسب همواره بهياد داشته باشيد که مشتريان بسيار پرمشغله هستند. از گفتن مقدمه و يا مطالبي که مشتري از آن آگاه است بپرهيزيد و مستقيما به خدمات و محصولات بپردازيد. پيام را تا حد ممکن کوتاه و قابلفهم نگه داريد. از جملات شعارگونه بپرهيزيد. مشتريان هيچگاه فرصت ندارند تا مثلا 10 دقيقه به توضيحات ضبطشده شما گوش کنند. براي دلنشينتر شدن پيام ميتوانيد آنرا با موسيقي ملايمي همراه سازيد.
اگر توانايي تهيه دستگاههاي گرانقيمت پاسخگوي تلفني را نداريد ميتوانيد از نرمافزارهايي که براي اينکار تهيه شدهاند استفاده کنيد. کافي است کامپيوتر شما به مودم مجهز باشد تا آنرا تبديل به سيستم پاسخگوي خودکار تلفني کنيد. يکي از بهترين نرمافزارها در اين زمينه IVM Answering Attendant است که در سيديهاي بازار موجود است.
4- از لباسهاي رسمي استفاده کنيد:
بسيار جالب است که مردم به افرادي که يونيفرم پوشيدهاند احترام بيشتري ميگذارند زيرا احساس ميکنند که آنها افراد تصميمگيرنده و مهمي هستند. تصور کنيد که ميخواهيد با هواپيما مسافرت کنيد. اگر ببينيد خلبان يک تيشرت معمولي پوشيده است چه احساسي به شما دست ميدهد؟ آيا اطمينان مسافران کمتر نخواهد شد؟
اگر شما و کارکنان با لباس مناسب در محل کار ظاهر نشوند شايد باعث تاثير نامناسب بر ديگران شود. البته تهيه يونيفرم معمولا پرهزينه است، ولي ميتوان آنرا بخشي از بودجه بازاريابي در نظر گرفت. البته اگر نميتوانيد يونيفرم تهيه کنيد، حداقل ميتوانيد نوع خاصي از لباس با رنگي مشخص بپوشيد. مثلا تمامي کارکنان پيراهن سفيد با شلوار مشکي بپوشند. حتي کسب و کارهاي بسيار کوچک ميتوانند از اين روش استفاده کنند. مشتريان وقتي شما و کارکنان را ببينند که با لباسهايي مناسب و يکدست در محل کار ظاهر ميشوند، احساس آرامش و امنيت
خواهند کرد.
شايد براي شما هم پيش آمده باشد که به فروشگاهي مراجعه ميکنيد و
ظاهر و لباس عجيب و غريب فروشنده باعث ميشود که احساس راحتي نکنيد و حتي از خريد منصرف شويد.
5- از بسته بندي محصولات و خدمات بهترين استفاده را ببريد:
بسياري از کسب و کارها محصولات خود را در جعبه يا بستهبندي خاصي ارائه ميکنند. بستهبندي شايد يک کيسه معمولي باشد و يا حتي جعبه چوبي گرانقيمت خاص. بستهبندي اين امکان بينظير را فراهم ميکند تا کارتان را به ديگران معرفي کنيد. وقتي مشتري محصولي را ميخرد معمولا آنرا به ديگران نيز نشان ميدهد. اگر از جعبه يا بستهبندي خاصي استفاده ميکنيد چرا آنرا بهعنوان فرصتي براي فروش بيشتر در نظر نگيريد؟ حتي اگر از کيسه پلاستيکي استفاده ميکنيد ميتوانيد روي آن نام و لوگوي کسب و کار و ساعات کاري و شماره تلفن و حتي محصولات و خدمات را بر آن چاپ کنيد.
ايده پرسود ديگر گذاشتن کاغذ معرفي محصولات ديگر در بستهبندي تمامي محصولات است. اگر فردي از شما خريد کرد به احتمال زياد مجددا خريد خواهد کرد و حتي شايد شما را به دوستان خود توصيه کند.
کتابفروشيها ميتوانند بهخوبي از اين روش استفاده کرده و با هر کتاب، فهرستي از کتابهاي پرفروش ماه و کتابهاي حراجي را ضميمه کنند.
فروشگاهي بزرگ در ژاپن بر کيسههاي خود نقشه کاملي از شهر توکيو را چاپ کرده است و روي نقشه، محل فروشگاه خود را مشخص کرده است و به اين طريق به تبليغ کسب و کار خود ميپردازد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

10 − ده =

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...