بازاریابی موفق چرا وچگونه

بازاریابی موفق چرا وچگونه؟
وقتي از نيازهاي بازار خبر داشته باشيم و شرايط رقبا را هم بدانيم و به عبارت ديگر هم از وضع موجود و هم از شرايط هدف مطلع باشيم بايد به ابزارهاي رسيدن به اهداف فكر كنيم.
معمولا در جعبه ابزار شكلدهي به اقدامات بازاريابي چهار عرصه متمايز به چشمميخورد: سياست محصولات و خدمات: شركت كدام محصولات را ميخواهد به طرزسودآوري بفروشد و چه خدماتي ميتواند آن را تامين كند؟سياست توزيع: اجراي سفارشهاي مشتريان و گرفتن سفارشهاي هر چه بيشترسياست ارتباطي: بازار از محصولات و خدمات شركت چه درسي ميگيرد؟ چه چيزهايي ميتواند به افزايش فروش منجر شود؟قيمت ها و قراردادها: چه نوع قيمتهايي ميتواند به افزايش سفارشات منجر شود. چطور ميشود مشتريان را به پرداخت بيشتر براي كيفيت بهتر ترغيب كرد؟
ايجاد تمايز :
ايجاد تمايز مقوله بسيار مهمي است. مشاوره در اين زمينه ميتواند بسيار مهم باشد و بر كار تاثير بگذارد و به ايجاد تمايزهاي مورد نظر كمك كند. عمق بخشيدن به حضور رسانهاي، سرويس دهي انعطافپذير و كيفيت بالا همه ميتوانند در اين ايجاد تمايزنقش ايفا كنند. جنگ قيمتها در بازار هم مقولهاي است كه ميتوان با دادن سرويسهاي بهتر باآن مقابله كرد.
مشتري با پاي خودش نميآيد:
– مشتري خودش با پاي خودش وارد محل كارش نميشود. شما بايد دنبال او بگرديد.
برخي از راهكارها:
– در اينترنت جستوجو كنيد: يكي از راههاي رسيدن به مشتريان دستيابي به اطلاعات تماس آنها ازطريق اينترنت است كه ميتواند به تدريج به ايجاد يك پايگاه داده از ايميلها و اطلاعات تماس ديگران منجر شود. البته به ياد داشته باشيد ارسال ايميل ناخواسته هم تبعاتي دارد. به گروههاي شبكهاي ملحق شويد و يا با افرادي كه به خوبي نميشناسيد گروه تشكيل دهيد، به مردم ابلاغ كنيد كه كارتان چيست و بازار هدفتان كيست. به ديگران هم با مرتبط ساختنشان با فراهمآورندگان و كارفرمايان بالقوه كمك كنيد. به مرور اين كمكها به نفع خودتان، متوجه خودتان خواهد شد.
حضور نمايشگاهي :
– در نمايشگاهها حضور پيدا كنيد و بروشورهاي مربوط به خدمات و محصولاتخودتان را ارايه كنيد. حضور در هر نمايشگاهي كه به نحوي از آنها بهكارشما مربوط باشد، موثر است.
– استفاده از تبليغات :
تبليغات هم يكي ديگر از راههاي رسيدن به مشتريان است. هر چند كه تاثيرات آن هم تعريف شده است و تا حدودي محدود هم هست تبليغات ممكن است جلب توجه كند، اما الزاما به افزايش فروش منجر نميشود. ارايه آگهي در نشريات تجاري و تخصصي ميتواند موثرتر باشد.
– خريد آدرسها :
در دنياي امروز عدهاي هستند كه آدرس ميفروشند و عدهاي هم خريدار اينآدرسها هستند. اين آدرسها مثلا در آلمان از طريق اتاق بازرگاني اينكشور فروخته ميشود و اطلاعاتي چون منطقه، تعداد پرسنل، ارقام فروش و…را در خود دارد.
– فروش از طريق همه كانالها :
ديگر مثل سابق نميتوان به روابط فردي با مشتريان اكتفا كرد. بايد از همه كانالها اقدام كرد تا به دامنه مشتريان افزود.
– مديريت وقت :
هميشه مراقب مديريت وقت باشيد. نبايد با صرف وقت فراوان يك كار را به پيش برد. بايد هزينههاي وقتهاي اضافه را در نظر داشت.
– مشتريان دايمي :
مراقب مشتريان دايمي باشيد. شركتها ميتوانند از طريق مشتريان دايمي خود درآمد فراوان و در عين حال درآمدي هميشگي داشته باشند.
– مشتريان جديد :
در مورد مشتريان جديد هميشه مراقب باشيد كه شما بايد صورتحسابهاي منطقيتري نسبت به رقبايتان ارايه دهيد. در چنين موارد در نظر داشته باشيد كه سود درازمدت داشتن ميتواند بهتر از سودهاي كوتاه مدت و گذرا باشد.
– تمركز روي تواناييهاي اصلي :
بازار هدف و ارزشي كه خدمت يا محصول شما براي بازار به همراه دارد را بشناسيد. سعي كنيد جهت تلاشهاي بازاريابي و فروش شما به سمت اين گروهها باشد.
از صرف وقت براي جلب مشترياني كه نميتوانيد بطور مناسب به آنها خدمات بدهيد جداً خودداري نماييد.
– پيغام كوتاه و روشني ارائه كنيد :
آگهي 30 تا 60 ثانيهاي درست كنيد كه بطور واضح توضيح ميدهد شما چه كاري انجام ميدهيد براي چه افرادي و چرا بينندگان بايد از شما خريد كنند، كاري كنيد كه اين مطلب پيغام شركت شما و دليل موجهي براي شركت شما باشد. پيغام خود را امتحان كنيد و واكنش بيننده مقصد را ارزيابي كنيد.
– مطالب ضميمهاي طراحي كنيد :
هيچ چيزي بيشتر از لوگوي شركت، كارتهاي تجاري، بروشورها، نوشتافزارها و حتي در حد امكان وبسايت قادر به معرفي شركت شما بعنوان شركتي موفق نيست. همه آنها را ساده طراحي كنيد و ذخيرهاي بيشتر از 6-3 ماهه از مطالب چاپ شده، سفارش ندهيد. زمانيكه اين مطالب به جا و مناسب باشند از به كار بردن آنها خجالت نكشيد.
ارتباط شبكهايي هر روزه :
ارتباط تنها محدود به گروهها و جلسات مرتبط نميشود. كارتهاي تبليغي- تجاري را همه جا با خود ببريد و آمادگي صحبت در مورد پيغام شركت تان را در هر لحظه داشته باشيد ممكن است موفقيت بعدي شما، درمغازه خوار و بار فروشي پشت سرتان ايستاده باشد.
مشتريان فعليتان را راضي نگه داريد مشتريان خرسند و راضي بهترين عاملان فروش شما هستند از آنها بخواهيد از شما تعريف كنند و راهنما و مرجعي براي مشتريان آينده شما باشند. در نظر داشته باشيد برنامهاي ارجاعي براي مشتريان طراحي كنيد و خدمات رايگان يا همراه با تخفيف ويژه يا جايزه نقدي در ازاي معرفي هر يك مشتري، قرار دهيد. شركاي متعدد خود را توسعه دهيد، به رابطههاي استراتژيك با ديگران كه محصولات يا خدمات رايگان به بازار هدف شما عرضه ميكنند، توجه داشته باشيد. اين شركا ميتوانند در حد ارتباطهاي دوطرفه يا اينكه در حد ساختاري رسميتر باشند. در هر كدام از اين ارتباطها هدف توسعه دستيابي شما وراي شبكه ارتباطي خودتان ميباشد.
– به صنعتي پيشرو تبديل شويد :
مردم علاقهمندند كه از متخصصان و حرفهايها، خريد كنند بنابراين درصدد فرصتهايي باشيد كه مهارتها و استعدادهاي خود را با نوشتن مقاله يا سخنراني در حوزه تخصص خودتان، عرضه كنيد. حتي تدريس دوره شبانه در سطح انجمن يا دانشكده محلي، اعتبار بيشتري به شما ميبخشد.
– از تلاش نهراسيد :
اگر نسبت به رشد و توسعه جدي هستيد، مدتي را بيرون از ناحيه مطمئن و آرام خود سپري كنيد و چيزهاي جديد را امتحان كنيد.
گاهي اوقات ايدههاي جديد به كار ميآيند و گاهي هم كاربردي ندارند اما به هر جهت، اين فرآيند مطلب جديد و با ارزشي در مورد خودتان و كارتان به شما ميآموزد.
– از ديگران ایده بگيريد :
كار تجاري شما به خودتان مربوط است اما به اين معني نيست كه شما بايد جواب هر مسئلهاي را خودتان بدانيد. چه يك بازارياب بالفطره باشيد و چه كاملاً مبتدي و ناآشنا با مفاهيم بازاريابي با افرادي كه به عقايد ونظراتشان اعتماد داريد، مشورت و بحث كنيد هرگز نميتوانيد.
حدس بزنيد “ايده بزرگ” بعدي شما از كجا سرچشمه ميگيرد.
اينها فقط 19 روش اجرايي ساده در خصوص بازاريابي كارتان بود. ايدههاي قابل اجراي بيشتر ديگري هم وجود دارد. از اين راهكارها بعنوان پايههاي اصلي براي جلب مشتري و افزايش فروش استفاده كنيد.
هرچند براي كسب نتايج بهتر توصيه ميشود ابتكار و نوآوري را سرلوحه كل بازاريابي يا برنامه تجاري خود قرار دهيد كه بعنوان جهت ياب و راهنماي فعاليتهاي روزانه شركت،عمل كند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × 1 =

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...