انواع بازایابی

انواع بازاریابی

انواع بازاریابی در مرکز جامع مدیریت بازاریابی “پارک بازاریابی ایران” که در شرکت ها پیاده سازی و اجرایی می گردد، انواع بازاریابی عبارتست از:

بازاریابی و فروش سیستماتیک FG360

بازاریابی عصبی

بازاریابی اینترنتی

بازاریابی سبز

بازاریابی خدمات

بازاریابی اجتماعی

بازاریابی پارتیزانی

بازاریابی تلفنی

بازاریابی صنعتی

بازاریابی مستقیم

بازاریابی شبکه ای

بازاریابی حسی

پارک بازاریابی ایران، مرکز جامع خدمات آموزش بازاریابی ، مشاور بازاریابی و تحقیقات بازاریابی  در ایران می باشد. کلیه این فرایندها مطابق برنامه بازاریابی و فروش سیستماتیک که توسط  اعضای هئیت علمی پارک بازاریابی ایران (30 نفر از دکترین و متخصصان بنام مدیریت بازاریابی و اقتصاد) تدوین گردیده است، در شرکت های مختلف پیاده سازی و اجرا می گردد.

انواع بازاریابی که در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرند، متفاوتند و بسیار متنوع هستند. اما باید دید که روش های مختلف و انواع بازاریابی را مدیران با چه هدفی دنبال می کنند.

هدف اصلی مدیران و مالکین شرکت ها از طی کردن انواع بازاریابی در شرکت ها، ایجاد یک برند قوی یا یک برند معروف یا مواردی از این دست است. همه متخصصین مدیریت بازاریابی می دانند که فروش در سایه بازاریابی حاصل می شود و در صورتی که کلیه فرایند های مربوط به بازاریابی از قبیل ، تحقیقات بازاریابی ، شناسایی نیازها و خواست های مشتریان و در نهایت روش های کسب رضایت مشتریان باید به درستی طی شود تا از شرکت شما یک برند با هویت مثبت در ذهن مشتریان تشکیل گردد.

اما چگونه می توان مطمئن بود که مسیری را که مدیران شرکت در آن گام نهاده اند، به سمت و سوی درستی پیش می رود. روشی که بتوان به این قطعیت رسید که انواع بازاریابی به درستی در شرکت مورد استفاده قرار گرفته است و همچنین اهداف مدیران در نیل به یک برند قوی در جامعه محقق می گردد، از طریق تحقیقات بازاریابی جامع در میان بازار هدف دست یافتنی است. البته ضروری است که ما پس از انجام تحقیقات بازاریابی صحیح و دقیق جهت بکارگیری انواع بازاریابی (با روش های علمی) ، برنامه استراتژی بازاریابی و بلند مدت و همچنین برنامه های کوتاه مدت برای مدیریت بازاریابی سازمانی خود تدوین کنیم.

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × 3 =

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...